Posodobitve ASK BI: novosti maj 2021

Orodje je zgolj eden izmed gradnikov uspešnega BI sistema

Danes, ko se praktično vsi procesi digitalizirajo in informatizirajo je sodoben analitičen sistem (BI) vse bolj pomemben. Poudariti je potrebno, da ne govorimo o novem pojavu, temveč imamo na trgu možnost izbire med veliko rešitvami različnih ponudnikov. Kljub temu, pa ima večina uporabnikov še vedno težave z razumevanjem osnovnega pojma. Kaj BI sploh je? Program, proces, rešitev…? Razlog tiči v tem, da izraz dejansko zajema vse to. BI lahko razumemo kot izraz za opis zelo širokega področja strategij in orodij za zbiranje in analizo informacij iz različnih virov.

Kaj je poslovna inteligenca?

Ne glede na velikost podjetja tak sistem zagotavlja veliko količino informacij, ki jih podjetja lahko s pridom izrabimo v svojem poslovanju. S povezavo podatkov, ki nastajajo v različnih sistemih znotraj podjetja ali pa so shranjeni v zunanjih virih si hitro ustvarimo jasno predstavo o tem, kaj v podjetju počnemo dobro in kje so še priložnosti za izboljšave.
Pravzaprav lahko govorimo o tehnološko podprtem procesu zbiranja, analiziranja in prikaza podatkov vezanih na poslovanje podjetja, ki jih nato zaposleni izrabimo pri svojih dnevnih opravilih.Kako jo uporabiti?

Najpomembnejše je razumevanje, kaj pravzaprav z BI-jem lahko naredimo in kako nam ta pomaga pri našem delu. BI nam omogoča, da:
 • spremljamo obnašanje naših strank, njihove nakupne vzorce in predvidevamo prihodnje trende, analiziramo učinkovitost posameznih služb ali osnovnih sredstev,
 • lažje načrtujemo in optimiramo potreben obratni kapital,
 • poenostavimo procese planiranja,
 • optimiramo stroške in učinkovitost nabavne službe,
 • izboljšujemo učinkovitost naše prodajne ali nabavne verige,
 • lažje upravljamo denarni tok podjetja,
 • lažje razumemo in izboljšujemo odnose s poslovnimi partnerji,
 • izmerimo učinkovitost marketinških aktivnosti.

Kako izbrati pravo orodje?

Govorimo o hitro rastoči panogi, v kateri svoje rešitve ponujajo tako največja podjetja, kot so Microsoft, Oracle, IBM, Google ali Salesforce, kot tudi manjši, bolj specializirani proizvajalci.
Za večino poznanih rešitev lahko trdimo, da gre za kvalitetno in zanesljivo programsko opremo. Kljub temu pa statistike kažejo, da ogromno projektov uvedbe BI sistemov ne doseže zastavljenih ciljev. Kje je razlog? Verjetno ga lahko iščemo v dejstvu, da uspeh takšnega projekta ni odvisen zgolj od izbire določenega orodja temveč je bolj pomembno, da se izbere pravo orodje, ki je primerno za organizacijo.

Za razliko od obstoječih poslovnih sistemov, BI rešitve podpirajo procese, ki se lahko še vedno izvajajo brez IT podpore. Zaradi tega projekta implementacije ne moremo gledati zgolj kot tehnološki izziv, temveč gre v veliki meri tudi za spremembo kulture organizacije.

Ključnega pomena za uspeh sistema BI je torej sposobnost uvedbe na način, ko uporabniki nove rešitve ne vidimo zgolj kot dodatne obremenitve, temveč kot orodje, ki nam olajša delo, prihrani čas, poveča samostojnost in na splošno poveča našo učinkovitost. Da bi to zagotovili je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo nudil informacije, ki:
 • jih uporabniki dejansko potrebujejo,
 • so preverjene in pravočasne in
 • so prilagojene posameznim uporabnikom.
Vse do sedaj napisano vodi k zaključku, da je orodje zgolj eden izmed gradnikov uspešnega BI sistema. To vsekakor drži, poudariti pa je treba, da orodje lahko precej olajša uspešno uvedbo BI v organizacijo.

Ker vem, da se vas trenutno veliko odloča o podobnih orodjih, spodaj navajam nekaj ključnih kriterijev izbire. Če se danes odločate o nakupu se je vsekakor smiselno odločiti za orodje, ki:
 • je enostavno za uporabo,
 • je spodobno analizirati zelo podrobne podatke,
 • omogoča izdelavo prilagodljivih interaktivnih nadzornih plošč,
 • omogoča jasno identifikacijo izstopajočih pojavov,
 • omogoča uporabo algoritmov strojnega učenja,
 • omogoča dostop iz različnih naprav,
 • omogoča enostaven dostop do različnih virov podatkov.
Gre za zelo jasen nabor kriterijev, ki pa nikakor niso v vseh podjetjih enako pomembni, saj je vsako podjetje edinstveno in odraža kulturo in navade svojih zaposlenih. Zaradi tega je ključnega pomena dobro poznavanje lastne organizacije.

Podrobneje pa se bomo posameznih aspektov dotaknili v prihodnje.
Made on
Tilda