Posodobitve ASK BI: novosti maj 2021

Kartica: združitev vseh podatkov iz različnh virov na enem mestu

Pozitivni učinki uvedbe kartic:
Kratkoročni, vidni takoj ob uvedbi: ogromni prihranki pri porabi časa za zbiranje in obdelavo podatkov (iz dveh dneh v nekaj sekund).

Dolgoročni: velika dodana in uporabna vrednost, saj skozi uporabo pomagajo razumeti vaš posel.


V podjetjih se za poslovanje uporablja vedno več različnih aplikacij. Podatki o poslovanju s poslovnimi partnerji se zbirajo v aplikacijah za upravljanje kontaktov (CRM), finančnih aplikacijah (ERP), spletnih trgovinah, proizvodnih sistemih in drugih namenskih specializiranih rešitvah. Izbira specializiranih namenskih orodij imam veliko prednosti, z njihovo uporabo lahko podjetja svoje partnerje bolje poznajo, lažje spremljajo in hitreje reagirajo. Slabost takega ekosistema se pojavi v obdelavi, analizi in prikazu teh podatkov. Ti podatki so shranjeni v različnih podatkovnih bazah, na različnih spletnih straneh, do njih pa dostopajo različni zaposleni v podjetju. Podjetja se soočajo s situacijo, kjer posamezniki v podjetju res razpolagajo z več informacijami, vendar pa so te razdrobljene, podjetje kot celota pa nima celovitega pregleda svojih partnerjev.

Poglejmo primer zapisa podatka o parterju, pri katerem imamo naslednje stanje:
  1. finančni podatki se nahajajo v ERP,
  2. marketinško prodajni podatki v CRM,
  3. logistični v WMS sistemu,
  4. partnerska prodaja v B2B portalu,
  5. nakupovalne navade in podatki o strankah pa v spletni portalih (spletne trgovine).
Če želimo vse podatke združiti v en celovit pregled, moramo vse podatke izvozi iz vsakega sistema posebej in jih obdelati v Excelu. Pri tem obstaja možnost napak, da ne omenjamo časovno časovne in stroškovno stroškovne neučinkovitosti.

Kako to poteka v podjetjih: odpravljate se na pomemben poslovni sestanek, k pomembnemu kupcu. Radi bi imeli njegove pogodbene dogovore, stanje prometa, vračila in reklamacije, povprečen RVC, dogovorjene letne količine, plan prodaje po artiklih za partnerja in realizacijo, promet po komercialistih, kako ste z njim delali zadnjih 10 let. Koliko je trenutno odprih naročil, kateri delovni nalogi so trenutno v proizvodnji? Kaj se zgodi v podjetju v tem trenutku, ko si želijo izpolniti vaše zahteve, vi ste pa pod pritiskom in se želite dobro pripraviti?

V ASK.BIju zahtevo izvedete samo z enim klikom. Sistem ima pripravljene posebne preglede nadzornih plošč, ki se imenujejo kartice. Podatki se pripravijo iz različnih virov (ERP, CRM, OLAP,B2B, spletne strani, WMS, Excel) in se združijo na enem mestu v ASK.BI.
Primeri kartic za posamezna področja:
Kartica partnerja, nam pove zgodbo posameznega partnerja, kaj delamo z njim, koliko prometa nam ustvari, kako nam je pomembnem kot kupec, dobavitelj, kakšne ima pogodbene plačilne roke v primerjavi z dejanskimi, kakšno kakšne so pogodbeneo vrednosti imamo z njim, doseganje realizacije glede na plan, rangiranje, lokacija na zemljevidu). Znotraj kartice partnerja lahko naredimo namenske kartice za prodajo in nabavo.
Kartica kupca (top kupci, strateški kupci, kupci glede na plan, promet, plačila, reklamacije, vračila...).
Kartica dobavitelja (promet, artikli, količine, % celotne dobave, starteški pomen, reklamacije...).
Kartica artikla nam predstavi celotno zgodbo od njegove uvedbe do faze upadanja in ukinitve. Lahko spremljamo njegovo krivuljo, kot jo prikazuje spodnja slika:

Hitro imamo pregled nad top najpomembnejšimi partnerji po prodaji ali nabavi, kateri so dobavitelji, artikel z največ reklamacijami, povprečni RVC, zaloga, zadnja nabava, nabava po dobaviteljih. Prikažemo lahko tudi promet konfekcijski artiklov, kar pomeni isti izdelek različne barve in velikosti. Tako se lahko hitro vidi, katera barva se najbolje prodaja in prodajno razmerje med posameznimi velikostmi.
Kartica prodajne skupine, spremljamo poslovne dogodke artiklov na nivoju prodajnih skupin. Primer pregleda: imamo trgovino z avtodeli, kjer prodajamo originalne in nadomestne rezervne dele drugih proizvajalcev. Zanima nas prodaja oljnega filtra za golf 6 original in nadomestnih ter razmerje med njimi. Zraven lahko prikažemo tudi slike posameznih izdelkov.
Kartica prodajalca lahko tudi komercialista, ponudi popolnem vpogled v stranke, ki jih obdeluje posamezni prodajalec, kontaktne osebe, prodane artikle, dosežen promet v obdobju, reklamacije, povprečen popust, dosežen RVC, povprečen znesek na računu, povprečno število postavk na računih.
Kartica trgovine poda osnovne informacije o trgovini: lokacija (zemljevid), poslovodja, zaposleni, delovni čas, neto površina, tip trgovine, kontakti. Pomaga razumeti profatibilnosti posamezne trgovine, poda nam informacije o poslovodju, namestniku poslovodje, prodajalcih, prometu po prodajalcih, reklamacijah, lahko dodamo podatke o anketi. Kartica nam prikaže prodane izdelke količinsko in vrednostno, lahko pa dela primerjavo z drugimi trgovinami in nam pomaga razumeti, kateri izdelki se slabše prodajajo ali sploh ne prodajajo, in odkriti vzrok slabše prodaje.
Primer: v trgovini A prodajo veliko rezane salame, v trgovini B pa zelo malo. Na podlagi primerjave smo ugotovili, da imajo slabo salamoreznico znamke D v uspešnejši trgovini pa znamke E. Ko se pregleda celoten promet se hitro ugotovi, da trgovine s slamoreznico tipa D prodajo manj rezanih salam, ker je kvaliteta narezanega neustrezna in so stranke nezadovoljne.
Kartica skladišča nam pomaga razumeti dogajanje v posameznem skladišču.  Lahko je to skladišče zaloge, reklamacij, vračil, kooperantov. Lahko si pogledamo koeficient obračanja zaloge v skladišču, zasedenost skladišča.
Kartica stroškovnega mesta, delamo hitro bilanco stanja, analizo:prihodki odhodki
Kartica naprave (serijska številka, leto izdelave, okvare, OEE, zgodovina servisov...).
Izdelava namenskih kartic po želji naročnika.

Kartice imajo veliko dodano in uporabno vrednost, pomagajo vam razumeti vaš posel.

Za uvedbo rešitve v vašem podjetju pokličite 041 911 523 (Simona) ali pa se prijavite na https://resevo.com/storitve.
Made on
Tilda