Posodobitve ASK BI: novosti maj 2021

Trendi in plani

Ali poznate vaše trende, ali lahko simulirate stanje tega meseca oz. predvidevate rezultat z enim klikom in ga primerjate s planom? Ali spremljate prodajo, proizvodnjo, nabavo? ASK BI pri tem vprašanju pomaga že mnogim slovenskim in tujim podjetjem.
Besedo trend velikokrat zasledimo in slišimo v vsakdanjem življenju. Pojavlja se v različnih kontekstih: modni trendi, trend razvoja, trend gibanja, trend prodaje, trend rasti.
Kaj pa pomeni beseda trend? SSKJ trend definira kot:
trénd -a m (ẹ̑) značilnost pojava glede na spreminjanje v daljšem časovnem obdobju: trend izvoza se je obrnil; opazovati, spremljati trend prodaje; grafično prikazati trend zaposlovanja / publ., z oslabljenim pomenom trend naraščanja števila nepismenih naraščanje

// publ.težnja, usmeritev: analizirati, proučevati trende v družbenem življenju; modni trendi; trend odpravljanja tujih izrazov


ASK BI omogoča prikaz trendov za katerekoli številčno vrednost po dnevih, mesecih ali letih. Na klik dobimo informacije o tem, kaj se dogaja z določenim podatkom skozi čas, kar pomeni, da nam ni potrebno razpirati podatkov po različnih časovnih obdobjih ( letih, mesecih, dnevih), ampak sistem to samodejno naredi za nas. Trende uporabljajmo kadar želimo videti podatke v kontekstu s planom ali preteklo vrednostjo.

Primeri so: prodaja artikla, promet po kupcih, stroški po stroškovnih mestih. S pomočjo trenda lahko grafično in tabelarično vidimo življenjsko dobo izdelka in ga primerjamo s planom prodaje.


Na voljo je veliko možnosti izdelave trendov:
• Trend nam pokaže samo realizacijo, po letih, mesecih, dnevih.
• Planski trend prikaže realizacijo glede na plan, po letih, mesecih, dnevih.
V analitiki uporabljamo trende v kombinaciji s planom. Plani so pomemben del spremljanja poslovanja. Planiramo lahko prihodke, odhodke, promet po artiklu, partnerju, blagovni skupini. Plane se lahko uvozi iz obstoječega poslovnega sistema ali jih vnesete v Excel.
SSKJ definira plan kot:
plán -a m (ȃ) kar vnaprej določa način, kraj, čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo, načrt: držati se plana; delati, imeti, narediti plan; neizvedljiv, podroben plan; nima pripomb k planu / družbeni plan ki usklajuje razvoj gospodarstva; dolgoročni, kratkoročni gospodarski plan; finančni plan; plan investicij / plan poleta

Planirajte svoje poslovanje in sledite trendom. Trendi nam pomagajo imeti nadzor, kam v katero smer se giblje poslovanje podjetja, imejte nadzor nad poslovanjem in ukrepajte takoj.


Made on
Tilda