Posodobitve ASK BI: novosti maj 2021

Alarmi - sistem za opozorila

Digitalizacija poslovnih procesov pomeni hitrejši in enostavnejši dostop do informacij. Informacije so nam na voljo vedno in povsod. Posledica je ogromna količina podatkov. Če želimo biti na tekočem z vsem dogajanjem okrog nas, moramo pregledovati elektronsko pošto, poslovne sisteme, različne portale, družabna omrežja, aplikacije itd…Hitro se zgodi, da postanemo zasičeni z informacijami in izgubimo rdečo nit.
ASK.BI nam ponudi prečiščene in urejene informacije na enem mestu. Prikazane so v nadzornih ploščah, poizvedbah, poročilih, KPI-jih. Če je teh le nekaj, je sprejeti odločitev enostavno. Če jih je več, pa lahko spregledamo bistveni podatek in naredimo napačno poslovno odločitev. Odgovor na zgoraj opisano problematiko se skriva v ASK.BI funkcionalnosti: Alarmi.


Alarm nas samodejno opozori na določen poslovni dogodek ali zapis in ga izpostavijo. Alarme nastavimo preko pravil. Ključne prednosti uporabe alarmov so:
 • spremljanje poslovanja v praktično realnem času;
 • opozori na dejstvo takrat, ko je potrebno - omogoča pa hiter dostop do podrobnosti;
 • prejemanje v obliki maila ali obvestila;
 • prilagojenost uporabniku;
 • v primeru, da spremljamo podatke neposredno iz transakcijske baze ( ERP in PIS sistemi), alarm opozari na dogodke, ki se dogajajo v kateremkoli okolju v podjetju;
 • alarm opozori na spremembo v trendu.

Nekaj splošnih primerov uporabe alarmov:
 • odpiranje novega artikla ali partnerja v poslovnem informacijskem sistemu;
 • vnos določenega tipa dokumenta v informacijski istem npr.: odpis, kalo, izmet, ponudba;
 • obvestilo o plačilu;
 • obvestilo o potrjeni ponudbi;
 • padec prodaje za x %;
 • alarm na kupca če ni plačal v roku 15 dni;
 • kadar nekdo kupi določen izdelek;
 • kadar nekdo kupi izdelke določene vrednosti;
 • borzni tečaj pade pod določeno vrednost;
 • obvestilo o prispetju določenega blaga;
 • obvestilo, da moramo poklicati stranko, ker dobavitelj zamuja že x dni;
 • če je datum veljavnosti ponudbe zapadel naj me obvesti, če je vrednost ponudbe nad x zneski;
 • obvestilo, kadar je nekdo spreminjal moje dokumente vnese v poslovni sistem;
 • kateri projekte je treba preverit;
 • alarmi se prožijo ob določenih mejnih; na povezanih strojih ali napravah;
 • katera IOT naprava ni dosegljiva;
 • opozarjanje na obvezno zimsko opremo 15.11.;
 • opozori ob menjavi ure letnega časa;
 • napoved toče.

Primer skrbnika strank:
Skrbnik strank skrbi za likvidnost in naročila. To počne z uporabo ASK.BI orodja, hkrati pa želi biti obveščen o aktualnem dogajanju z njegovimi strankami. S pomočjo alarmov skrbnika obveščamo o stanju stranke:
 • je stranka ravno potrdila neko naročilo;
 • je bil prodan artikel, ki ga normalno stranka ne kupuje;
 • imamo nove artikle, ki jih njegove stranke najbolj kupujejo;
 • so zapadle nekatere terjatve;
 • da smo prodali nekaj kupcu, ki ni še nikoli kupoval pri nas;
 • katere odprte ponudbe danes zapadejo - verjetno je potreben klic.

Pomembno je, da je informacija zgoščena in se lahko z enim klikom pride do podrobne informacije v ASK.BI. Skrbnik strank se tako posveča svojemu delu, tistemu, v čemer je dober in uživa, za kar je v podjetju odgovoren. Sistem ASK.BI alarmov pa skrbi za obveščanje.

Primer spremljanja proizvodnje:
Alarme lahko uporabimo za nadzor in spremljanje proizvodnje. Vodja proizvodnje dobi obvestilo:
 • če na stroju pride do slabega kosa;
 • kadar pride do zastoja, bodisi posledica okvare ali drugih dejavnikov;
 • kadar so dejansko proizvedene količine bistveno manjše od normirane.
Možnosti uporabe alarmov je veliko. Poskrbite, da boste vedno in povsod obveščeni o dogodkih. Uporabljajte ASK.BI alarme.
Made on
Tilda