KućaRešenja

Rešenja

Prva stranica kompanije

Prva stranica je ogledalo kompanije, to je informativni centar. Prikazuje podatke sa spoljnih sistema. Tako se na prvoj stranici mogu prikazati zadaci iz poslovnog sistema, kalendar, vremenska prognoza, podaci sa veb stranica, linkovi ka veb stranicama.

Prodaja

Nabavka

Bruto bilans stanja i bilans uspeha

Potraživanja i obaveze

Proizvodnja

Kadrovska funkcija-HRM

Nudi rešenje u oblasti upravljanja ljudskim resursima, HCM-a i upravljanja projektima. Reč je o sveobuhvatnoj podršci strateškoj funkciji ljudskih resursa. Više o rešenju pročitajte na veb stranici: www.hrm40.si.

Akcije

Logistika

Analitika u logističkim procesima daje pregled isporuka, njihovu tačnost i sam tok.

Marketing

Prikupljamo podatke iz ERP, CRM i veb analitike i radimo analitiku marketinškog modula. Uz odgovarajuće KPI u marketingu, kompanija može da prilagodi svoje strategije i budžete.