KućaPartneri

Partneri

Prodaju, implementaciju i podršku
naših rešenja takođe poveravamo
našim partnerima.

Kako postati partner?

Razvoj sveobuhvatnih informacionih rešenja i usluga je kombinacija najsavremenijih znanja i dobre komunikacije.
 
U kompaniji smo toga veoma svesni. Partnerstvo je način zajedničkog rada kada donosimo svesnu odluku, da će saradnja doneti pozitivne poslovne efekte svima koji su uključeni u proces (nama, vama i krajnjem kupcu).
 
Pružamo sveobuhvatnu podršku u oblasti analitike, znate sadržaj poslovanja klijenta, a klijent dobija sveobuhvatnu platformu za podršku poslovnom donošenju odluka.

Šta dobijate kao partner ResEvo tima?

  • Znanje iz oblasti korisničke podrške u oblasti analitike (Business Intelligence).
  • Šira ponuda vašim krajnjim kupcima, mogućnost nadogradnje postojećih kupaca i konkurentska prednost.
  • Povećan obim analitičkih usluga (povećajte prihod od usluga).
  • Udeo provizije od prodaje ASK.BI licenci, sa kojima krajnji korisnici dobijaju automatizaciju, vizuelizaciju i digitalizaciju podataka.
  • Smanjenje sredstava u ulaganje u razvoj softvera, mi brinemo o razvoju.
  • Pozivamo vas da bliže upoznate i koristite podatke. Pridruži nam se!