Dostopajte do podatkov KJER KOLI in KADARKOLI.

Z mobilno aplikacijo ASK.BI si omočite dostop do poslovanja podjetja, kjerkoli že ste.

OLAP (OnLine Analytical Processing) odjemalec

Gre za podatkovne strukture, ki so namenjene hitremu pregledovanju podatkov shranjenih v OLAP podatkovni bazi.

Podatkovno bazo (skladišče) si najlažje predstavljamo kot eno izmed preglednic v Excelu. Imamo torej 2 dimenziji: stolpce in vrstice. Zaradi takega načina shranjevanja te podatkovne baze imenujemo tudi relacijske baze.

Princip delovanja same kocke je zelo podoben delovanju vrtilnih tabel v Excelu, kar uporabniku omogoča, da zgolj z uporabo miške lahko pripravi tudi kompleksnejša poročila.

ASK.BI zmogljivosti se integrirajo v drugo programsko aplikacijo.
ASK.BI platforma je močno okolje, kamor pripeljemo podatke iz različnih virov: OLAP, SQL poizvedbe, API, IoT. Rešitev uporabimo kot analitično platformo podjetja, lahko jo pa uporabimo kot analitično rešitev drugega sistema. Vse nadzorne plošče se lahko vgradi (embedda) v drug sistem, kar je zelo pomembno, kadar želimo, da uporabniki uporabljajo samo eno rešitev.

Primer: podjetje razvija MES sistem, ki bere podatke iz strojev in naprav. Podatki se shranjujejo v podatkovno bazo, ASK.BI jih ustrezno prikaže (vizualizira). Vsako podjetje opravi svoj del posla, ki ga obvlada.

Embedded analitika

Kontaktirajte nas:
prodaja@resevo.com
Tel: +386 41 911 523

Finžgarjeva 1a
ResEvo D.O.O
Menu
Srce podjetja ResEvo je ekipa, ki jo tvorijo izjemni ljudje.
Sledite nam:
4248 Lesce, SLOVENIJA
Made on
Tilda