DomovProdukt

Produkt

Dashboard - oblikovanje nadzornih plošč

Uporabniki lahko sami oblikujejo nadzorne plošče, določijo elemente, pravice, jih umestijo v menije. Urejevalnik omogoča dodajanje različnih gradnikov (widget). Podatke se lahko prikaže grafično, tabelarično, na zemljevidu. Prav tako je možno vdelati spletne strani, dokumente, vstaviti povezave do drugig spletnih strani.

OLAP odjemalec (OnLine Analytical Processing

Gre za podatkovne strukture, ki so namenjene hitremu pregledovanju podatkov shranjenih v OLAP podatkovni bazi.

Podatkovno bazo (skladišče) si najlažje predstavljamo kot eno izmed preglednic v Excelu. Imamo torej 2 dimenziji: stolpce in vrstice. Zaradi takega načina shranjevanja te podatkovne baze imenujemo tudi relacijske baze.

Princip delovanja same kocke je zelo podoben delovanju vrtilnih tabel v Excelu, kar uporabniku omogoča, da zgolj z uporabo miške lahko pripravi tudi kompleksnejša poročila.

Embedded analitika

ASK.BI platforma je močno okolje, kamor pripeljemo podatke iz različnih virov: OLAP, SQL poizvedbe, API, IoT. Rešitev uporabimo kot analitično platformo podjetja, lahko jo pa uporabimo kot analitično rešitev drugega sistema. Vse nadzorne plošče se lahko vgradi (embedda) v drug sistem, kar je zelo pomembno, kadar želimo, da uporabniki uporabljajo samo eno rešitev.

Primer: podjetje razvija MES sistem, ki bere podatke iz strojev in naprav. Podatki se shranjujejo v podatkovno bazo, ASK.BI jih ustrezno prikaže (vizualizira). Vsako podjetje opravi svoj del posla, ki ga obvlada.