DomovFunkcionalnosti

Funkcionalnosti

Alarmi - sistem za opozorila

Alarm nas samodejno opozori na določen poslovni dogodek ali zapis in ga izpostavijo. Alarme nastavimo preko pravil. Ključne prednosti uporabe alarmov so:

  • spremljanje poslovanja v praktično realnem času;
  • opozori na dejstvo, takrat, ko je potrebno – omogoča pa hiter dostop do podrobnosti;
  • prejemanje v obliki maila ali obvestila;
  • prilagojeno uporabniku;
  • v primeru, da spremljamo podatke neposredno iz transakcijske baze (ERP ali PIS sistemi), alarm opozori na dogodke, ki se dogajajo v kateremkoli okolju v podjetju;
  • alarm opozori na spremembo v trendu.

Trendi

ASK.BI omogoča prikaz trendov za katerokoli številčno vrednost po dnevih, mesecih ali letih.

Na klik dobimo informacije o tem, kaj se dogaja z določenim podatkom skozi čas, kar pomeni, da nam ni potrebno razpirati podatkov po različnih časovnih obdobjih(letih, mesecih, dnevih), ampak sistem to samodejno naredi za nas.

Trende uporabljamo kadar želimo videti podatke v kontekstu s planom ali preteklo vrednostjo.

E-mail poročanje

Avtomatizirajte proces poročanja. Določite vsebino, prejmnika in čas prejema poročila. 

 Z ASK.BI jem zaposleni dobijo poročila pravočasno in s pravimi informacijami na e-mail.

Napovedi

Z uporabo napovedi želimo doseči smer poslovanja in si odgovoriti na vprašanje, kam se gibljemo. Pri tem je bolj pomembna smer, kot pa na decimalko natančna številka. Napovedujemo na podlagi preteklih podatkov in izkustev.

ASK.BI uporablja model časovnih vrat, s katerimi lahko naredimo napoved prodaje po: dnevih, tednih, mesecih in letih.

Zemljevid - GEO lokacija

Prikaz vaših strank, partnerjev, kupcev, dobaviteljev, …

Kartica

Sistem ima pripravljene posebne preglede, ki se imenujejo kartice. Podatki se pripravijo iz različnih virov (ERP – poslovni sistem, CRM – upravljanje odnosov s strankami, OLAP – OnLine Analytical processing, Excel) in se združijo na enem mestu. Prikažejo se lahko tudi slike izdelkov.

Search - iskanje po podatkih

“Googlajte” po podatkih vašega podjetja

Prikaz na TVjih / zaslonih​

Vizualizacijo podatkov, grafe, poročila, zemljevide lahko pokažemo na kateremkoli zaslonu želite.