POSLOVNA ANALITIKA - ENTERPRISE ANALYTICS

Prva stran podjetja

Prva stran je ogledalo podjetja, je informacijsko središče. Prikazuje podatke iz zunanjih sistemov. Tako se lahko na prvi strani prikažejo opravila iz poslovnega sistema, koledar, vreme, podatki iz spletnih strani, povezave do spletnih strani.

Prodaja

•prodana realizacija v izbranem obdobju v primerjavi s planom in enakim obdobjem v preteklem letu,
•dobavljena količina v primerjavi s fakturirano količino,
•dobičkonosnost posameznih prodajnih kanalov,
•10 največjih kupcev in realizirana razlika v ceni,
•10 najbolj prodajanih artiklov in zaslužki,
•delež posameznega kupca v celotni prodaji,
•skrbniki in njihov prodajni asortiman.

Nabava

•prevzetih količin zneskov nabave,
•doseženih popustov,
•reklamacij,
•dejanskih stroškov,
•odvisnih stroškov,
•pravočasnosti dobav ...

Bruto bilanca in izkaz uspeha

•avtomatsko generiranje poslovnih izkazov,
•takojšen vpogled v stanje,
•možnost ogleda SCAN dokumentov, ki so vezani na poslovni dogodek.

Terjatve in obveznosti

•stanje odprtih terjatev,
•stanje odprtih obveznosti,
•struktura terjatev - ročnost,
•struktura obveznosti - ročnost,
•struktura terjatev - vsebina,
•struktura terjatev - obveznosti.

Zaloge

Zaloge

•kakšno je vaše začetno stanje,
•kakšno je končno stanje,
•koliko je bilo prevzemov,
•koliko izdaj,
•kakšne so povprečne zaloge,
•kakšen je količnik obračanja zaloge.

Proizvodnja

•Izračun OEE-ja (Overall Equipment Effectiveness). analitika razpoložljivosti, učinkovitosti in kvalitete v proizvodnji.

Logistika

Analitika v logističnih procesih omogoča pregled nad dobavami, njihovo točnostjo in samim potekom.

Marketing

Kadrovska funkcija - HRM

Zberemo podatke iz ERP-ja, CRM-ja in spletno analitiko ter naredimo analitiko modula marketing. S pravimi KPI-ji v marketingu podjetje lahko prilagodi strategije in proračune.
Nudi rešitev iz področja HRM, HCM in projektnega vodenja. Gre za celostno podporo strateški kadrovski funkciji. Več o rešitvi preberite na spletni strani: www.hrm40.si.
Kontaktirajte nas:
prodaja@resevo.com
Tel: +386 41 911 523

Finžgarjeva 1a
ResEvo D.O.O
Menu
Srce podjetja ResEvo je ekipa, ki jo tvorijo izjemni ljudje.
Sledite nam:
4248 Lesce, SLOVENIJA
Made on
Tilda